dolů

POPIS 

V třinecké části Beskyd, v oblasti, která stále spadá do CHKO, je krásně. A proto sem jeden pan továrník rád jezdí čerpat klid. Beskydy svým zaobleným měkkým panoramatem vyrábí tento klid na počkání pro všechny.

Před lety koupil u jedné malé osady, která připomíná osídlenou zatáčku, rozlehlé pozemky, na kterých se nachází původní budovy, které kdysi byly hospodářským dvorem. Je zde obytná budova, hospodářská budova, kolna se seníkem, všechno položené vysoko na stráni u lesa, daleko od vesnické zástavby. Pozemek je nádherná pastvina protkaná kdysi vystavěnými kamennými zídkami, které rozdělují zdejší remízky a jasně dávají najevo zdejším kravám, kde se mohou volně pást.

O trochu níž u lesa se krčí ještě jedno stavení, přes náletovou zeleň není téměř vidět. Je to malá původní dřevěnice datovaná kolem roku 1840. Původní příbytek pro pastevce byl v minulosti několikrát upraven, takže současná podoba není zcela původní, přesto vypadá jako chaloupka z pohádky.

 

ZADÁNÍ

Požadavek majitele nebyl překvapivý. Vybudovat zde místo, které nebude sloužit k trvalému ani dlouhodobějšímu bydlení. Chce mít místo, které mu dodá klid díky svému okolí, a uspokojení díky nevšední architektuře a designu. Místo, které bude jeho útočištěm. Výše investice nesmí limitovat naše nápady.

 

REALIZACE

Náš úkol musel začít sondáží a zhodnocením stavu této chalupy. Respekt máme k jakékoliv původní zástavbě, respekt máme i k přírodě a hlavně geniu loci. Proto bylo velmi těžké rozhodnout o demolici starého stavení, které bylo v havarijním stavu. Stavebně i staticky. K novému objektu jsme tedy přistoupili s vědomím, že budeme respektovat co nejvíce to původní. Objem nové stavby zůstal téměř stejný, navýšili jsme pouze její výši.

Kamennou obvodovou zeď staré chalupy jsme nechali rozebrat a znovu vystavět na jiném místě. Hlavním tématem ale bylo, jakou cestou se vydat. Myšlenku o pokus vybudování jakési  pseudohistorické dřevostavby jsme rychle opustili. Máme osvíceného investora volnomyšlenkáře, stavba musí být také taková. Tvar nové stavby byl od začátku daný - pevný kompaktní půdorys, umocněný právě obvodovou zdí z původních kamenů, sedlová střecha a… cortenová ocel. Její krásná rezavěhnědá patina krásně splyne s okolním lesem. Troufalé, ale s názorem. Teď, anebo nikdy. 

Dalším důležitým faktorem jak zachovat odkaz původní chalupy, bylo usazení na pozemku, který je v mírném svahu. Původní domek se krčil pod stromy u lesa a přesně tohle jsme chtěli zachovat. Jednoduchost linií, krása materiálů a náš architektonický názor nemusí křičet do světa. Proto jsme horní část nového stavení zakopali o téměř metr hlouběji. Dům je tak více vnořen do prostředí a prosklené jihozápadní průčelí s přilehlou terasou neční tolik do okolí. Pracovali jsme i s terénem kolem domu, kde jsme nechali kolem vystavět nízké kamenné zídky, které nenásilně navazují na ty původní.

Stavba je pojata jako samonosná cihelná konstrukce s odpovídajícím zateplením a funkční střechou. Celou plochu domku pokrývají cortenové ocelové panely, které tvoří provětrávanou fasádu a i střešní krytinu. Terasa je z masívního dřeva, které se uplatňuje i v interiéru, takže dochází k maximálnímu propojení mezi oběma prostory. Dřevo je použito i na výrobu veškerých obkladů stěn, podhledů a dveří. I v tomto projektu jsme uplatnili pro nás již typickou záležitost, kdy ze stejné dřeviny je vyrobena i většina vybavení interiéru. Vnitřní prostor tak dostane jednoduchost, nadčasovost a vzdušnost. Na stavbě jsme navrhli několik vtipných řešení tak, aby dům stále ctil původní tvarosloví, a byl i uživatelsky pohodlný a hlavně současný. Horní trojúhelníkovou část proskleného štítu jsme zakryli otvíravým panelem z perforovaného plechu tak, aby dovnitř vstupovalo světlo, ale z venkovního pohledu štít působil celistvě a opticky chalet snížil. Zrovna tak nárožní velkoplošné okno, ze kterého je nejkrásnější výhled na krajinu, je zakryto otvíravým panelem, který v zavřeném stavu vypadá jako fixní část fasády. V přítomnosti majitele se ale dá otevřít, pokochat se pohledem ven a uvědomit si, jak zbytečná by uvnitř byla televize.

 

Výkresy

Původní stav

Napište nám, zavolejte, nebo se zastavte na kávu.

atelier@behaldesign.cz | 777 590 005