dolů

Developer se obrátil na náš ateliér s velmi zajímavým zadáním. Naprojektovat několik rekreačních objektů na relativně  velkém pozemku, který se nachází na hranici zástavby obce Bezděkov nad Třebůvkou.  

Prakticky celá plocha pozemku je zalesněná, jižní hranice pozemku je tvořena srázem přímo nad korytem řeky. Naším  cílem je maximálně zachovat lesní porost a pokusit se tak celou zástavbu skrýt do zeleně. Dojde k vykácení náletových  dřevin, počítáme však se zachováním vzrostlejších stromů, které by měly architekturu naopak spoluutvářet. Když člověk  přehlédne údolí, přímo naproti spatří majestátně pohádkovou siluetu hradu Bouzov. A to byl přesně náš úkol - navrhnout  pohodlné rekreační objekty, které budou na tento výhled orientovány. Tato pozice umocní jedinečný charakter těchto  staveb.  

Bylo jasné, že vzhledem k okolní přírodě musíme domy naprojektovat tak, aby co nejvíce korespondovaly s přírodním  charakterem lokality. Navrhli jsme tedy dva typy staveb. První a jednodušší je jednopatrový domek s klasickou sedlovou  střechou a maximálně prosklenými štíty.  

Přírodní charakter docílíme použitím obkladu fasády z masivního dřeva. Domy budou mít i pohodlné terasy, které budou  k proskleným fasádám přiléhat. Vzhledem k využití velkoplošných posuvných oken bude tak propojení interiéru  s exteriérem velmi intenzivní.  

Druhý typ stavby bude přízemní chalet, stavba obdélníkového půdorysu, která bude mít nakloněnou pultovou střechu s  výraznými přesahy. Střecha bude pokryta živou zelení.  

Fasáda bude opět pokryta přírodními materiály - použijeme dřevo a cortenovou ocel, kterou doplní bohaté prosklení.  Domy budou mít opět rozměrnou terasu pro venkovní rekreaci.  

Konceptuálně bude pozemek rozparcelován tak, aby dvoupatrové vyšší domy byly v řadě podél příjezdové komunikace.  Tedy budou zaujímat vyšší pozici a výhled z těchto domů bude namířen dolů do údolí přes střechy dvou jednopodlažních  chaletů, jejichž zelení porostlé střechy by tento pohled neměly narušovat. Podél hranic parcel budou vystavěny opěrné  zídky, které terén rozdělí do několika úrovní.  

 

Fotogalerie

Výkresy

Napište nám, zavolejte, nebo se zastavte na kávu.

atelier@behaldesign.cz | 777 590 005