dolů

ZADÁNÍ

Vždycky potěší, když si vás nový klient najde na základě referencí a ne  pouze na doporučení, jak to často bývá. Vždycky potěší, když při zadání dostanete téměř volnou ruku. A vždycky potěší, když už od začátku funguje oboustranný respekt.
Dostali jsme zadání nakreslit ne příliš velký rodinný dům, který bude splňovat nároky čtyřčlenné rodiny. Dům má být venkovský, měl by splývat s okolím a být usazen tak, aby si majitelé užívali výhledy do krajiny z horního patra s galerií, která bude sloužit jako relaxační místo. Sympatický byl i ekologický aspekt, kdy klienti žádali o technologii na hospodaření se šedou a dešťovou vodou.

POPIS

Parcela má téměř 1400 m2, takže o místo není nouze. Kromě rozlohy je na ní ale nejvíce hodnotná pozice, která je k nezaplacení, a také fakt, že kolem již nedojde k zastavění půdy. Pozemek je svažitý s dokonalou orientací směrem na západ. Nachází se na severním okraji malé jihomoravské vesnice kousek od Znojma. Kraj vína. To nám připomíná i stará obecní vinice, která se rozprostírá podél severní hranice pozemku. Ta dává člověku pocítit genia loci. Ve spodní části pozemku je ovocný sad. Klid, pozastavení se. Na sousedním poli se pasou srnky.

REALIZACE

Dům jsme umístili na horní okraj svažité parcely tak, abychom umožnili výhledy. Stavbu jsme rozvrhli do dvou hmotových celků. Hlavní část dvoupodlažního domu, do které je “vsunut” kvádr obýváku a terasy, jejíž plochá střecha navazuje na podlahu 2. NP. Rozdílná šíře hlavní části domu a užšího vsunutého kvádru pak dávají vzniknout interiérovým světlíkům, které jsou kolem obvodové zdí nad kuchyní a schodištěm. Kvůli sklonu terénu jsme udělali ve dvou třetinách délky výškový úskok a vsadili mezi obývací prostor a zbytek domu několik schodů. Na hlavní stavbu navazuje v pravém úhlu garáž s dílnou, která tvoří na uliční čáře přirozenou vizuální bariéru a zároveň poskytuje možnost neosazovat bránu a použít pouze habrové živé ploty. Branku a vstup do domu jsme situovali na severní část směrem od vinice. Při vstupu se nám totiž zastřešením průchodu mezi garáží a domem povedl “zarámovat” úchvatný pohled na dole položenou vesnici s trčícím kostelem.

Materiálově jsme chtěli klasicky zděný dům udržet jak ve vesnickém kontextu, tak zdůraznit propojení s okolní přírodou. Takže ploché střechy garáže i terasy jsou porostlé zelení, která by měla navazovat mimo jiné na vyšší živé ploty z habrů, které budou pozemek lemovat místo klasického plotu. Fasáda domu je obložena pásky z řezané cihly, která je doplněna přírodním rheizinkovým plechem ve středně šedé patině. Budova garáže je obložena masivními hranoly ze surového modřínu. Zpevněné plochy kolem garáže a domu jsou řešeny nepravidelně vyskládanými kamennými kvádry a zatravňovací betonovou dlažbou.

Po odevzdání projektu jsme se dozvěděli dvě pozitivní zprávy. První je příslib majitele obnovit starý vinohrad, a ta druhá je pozvání k ochutnávce vína, které se brzy urodí.

Fotogalerie

Výkresy

Napište nám, zavolejte, nebo se zastavte na kávu.

atelier@behaldesign.cz | 777 590 005