dolů

FIREMNÍ SÍDLO VACS FACTORY 

Autor: Vladan Běhal Design - Vladan Běhal, Petr Štěpánek, Barbora Hrubeš Báčová

Lokace: Litomyšl 

Studie: 2022 

AUTORSKÁ ZPRÁVA 

Náš zákazník si zvolil ke spolupráci náš ateliér na základě našich referencí, které viděl. To vždy velmi potěší. Je uspokojivé si 

potvrdit, jak spolehlivě funguje empatie, když “promlouvá dílo”. Klient se ukázal jako velmi otevřený a milý člověk, který 

svůj nadhled dokáže vložit i do diskuzí s okolím a do svého vystupování. Vzájemný respekt a podobný úhel pohledu byl cítit 

už na první schůzce. Dobrý začátek. 

Jako majitel výroby sáčků do vysavačů se dostal do situace, kdy jeho expandující firma nutně potřebuje novou budovu 

pro výrobu, pro skladování i administrativu. Dostatečně velký pozemek, kde je v územním plánu počítáno s tímto typem 

zástavby, má k dispozici, takže chybí jen projekt. Zadání pro nás bylo velmi inspirující. Kromě základních údajů o potřebné 

rozloze a objemu, počtu zaměstnanců a flow výroby, jsme dostali volnou ruku, a navíc i poměrně velkorysý rozpočet. 

Velmi nás zaujaly i ostatní majitelovy požadavky. Budova by měla „mít názor“, výtvarné zpracování se musí dostat 

nad klasické provedení výrobních hal. Hodně světla, co nejvíce propojené prostory, přírodní materiály. V našich ostatních 

projektech ho mimo jiné zaujaly zelené střechy. Neobvyklý byl požadavek, že není potřeba „šéfovská” samostatná 

kancelář. Raději víceúčelový prostor s možností setkávání. Po určité době skicování a hodnocení prvních návrhů jsem 

majitele požádal ještě o informaci, která se ukázal byla být zásadní. „Popište jedním slovem, co by měla budova Vaší firmy 

vyjadřovat?” Odpověď byla „Čistota “. Vůbec ne překvapivě. 

Materiálově jsme museli vše zjednodušit, a hlavně zvolit tu správnou kombinaci. Rozhodli jsme se udělat reprezentativním 

způsobem hlavně vstupní část a administrativní prostory. Celá část výroby a skladu bude provedena jednoduše pomocí 

systémových fasádních panelů. Zajímavě a proklientsky jsme chtěli ztvárnit i samotný prostor před vstupem do budovy. 

Základním výrazovým materiálem na čelní fasádu se zdál být ideální skleněný systémový kopilit. Ten jsme doplnili 

betonovými sokly, které se propisují i do laviček v okolí. Druhým výrazovým elementem je samostatná předstěna, která 

bude stát po celé délce budovy, definuje její hmotu a zároveň prokreslí na budově prvky, např. vjezdy pro zásobování. Tato 

předstěna je zhotovena z cortenového plechu a je kotvena ke stěně budovy táhly, které tvoří jakousi pergolu a formují 

závěsný systém, který necháme porůst popínavou zelení. Tento zelený prvek by měl navázat na zeleň, kterou plánujeme 

vysadit před hlavní vchod a oba prostory opticky propojit. Klientův požadavek na zelenou střechu jsme vložili do budovy 

nakonec nadmíru uspokojivě. Administrativní část má menší výšku než výroba se sklady. Mezi tyto dvě hmoty jsme vložili 

v úrovni 2. N.P. rozlehlý služební byt. Takto vzniklé atrium jsme vyplnili pochozí zelenou střechou, která je volně přístupná 

jak z kanceláří, tak z tohoto bytu.

Konstrukčně je celá budova postavena na železobetonovém skeletu. Vstupní část včetně kanceláří je zděná, zbytek haly je 

proveden v prefabrikovaných fasádních panelech. Důležitý je i ekologický aspekt, kdy na střechu budou umístěny rozsáhlé 

fotovoltaické panely, a projekt zahrnuje i hospodaření se šedou vodou. U budovy budou k dispozici dokovací stanice 

pro elektro automobily. 

 

Fotogalerie

Výkresy

Napište nám, zavolejte, nebo se zastavte na kávu.

atelier@behaldesign.cz | 777 590 005