dolů

PŮVODNÍ STAV

Prostor se nachází v přízemí domovního bloku, který byl vybudován kolem poloviny 19. století. Sloužil původně jako sýpky a tento industriální podtext dodnes z celé budovy dýchá. V roce 2009 byl celý objekt citlivě zrekonstruován a přebudován na bytový dům s nebytovými jednotkami v přízemí. Jeden z těchto prostorů slouží i jako rehabilitační ordinace.

 

DISPOZICE

Půdorys 5 m x 7,5 m s výklenkem na kuchyň nebylo možné měnit. Z uličního pohledu je fasáda tvořena hlavně třemi velkoplošnými výkladními dveřmi. Hlavním architektonicko-výtvarným prvkem jsou původní litinové sloupy, na jejichž hlavy je navázán původní klenbový strop do výšky téměř 5 m, pod stropem prochází horizontální ocelové vazníky, také původní.

 

ZADÁNÍ

Dostali jsme za úkol udělat celkový refresh prostoru tak, aby design vyjadřoval vstřícnost a nadčasovost unikátního prostoru, jakým původní karlínská zástavba bezpochyby je. Hlavním požadavkem však bylo naprojektovat konstrukci vestavěného jádra, na kterém se bude nacházet prostor kanceláře a zázemí majitelky, přístupné po nově vzniklém schodišti. Vzhledem k faktu, že prostor byl adaptován na rehabilitační ordinaci cca před 8 lety, nebylo nutné měnit půdorysné rozvržení prostoru ani komunikační zóny.

 

REALIZACE

Přistoupili jsme ke kompletní demolici současného jádra, protože bylo provedeno stolařsky. Došlo k vyzdění jednotlivých příček a ke svaření nosné FE konstrukce, která po zaklopení MDF deskami tvoří podlahu nově vzniklého patra. Provedli jsme dílčí úpravy kuchyně, srovnali finální výšku podlahy. Byly nově nataženy elektro a vodovodní rozvody a osazeno FE schodiště. Zábradlí patra je tvořeno čirým bezpečnostním sklem. V rámci zvýšení ergonomie prostoru jsme přistoupli k osazení pouzder na posuvné bezobložkové dveře. Omítky jsou provedeny štukové v kombinaci s dekorativní betonovou stěrkou.

Celé materiálové i barevné tvarosloví vypovídá o naší snaze podtrhnout industriální charakter místa, vnést do interiéru maximální nadčasovost formou elementárních linek a tvarů, a současně vytvořit příznivé a vstřícné místo pro všechny, kteří vstoupí s bolavými zády, vrzajícími koleny, strnulými šíjemi a jiným "špatně použitelným stavebním materiálem".

 

Fotogalerie

Výkresy

Napište nám, zavolejte, nebo se zastavte na kávu.

atelier@behaldesign.cz | 777 590 005