dolů

PŮVODNÍ STAV, DISPOZICE

Prostor se nachází v přízemí domovního bloku, který byl vybudován kolem poloviny 19. století. Sloužil původně jako sýpky. V roce 2009 byl citlivě přebudován na bytový dům s přízemními nebytovými prostory.

Čtvercový půdorys 12 m na 12 m nebylo možné měnit. Z uličního pohledu je fasáda tvořena hlavně třemi velkoplošnými výkladními dveřmi se samostatnými vstupy. Ze zadní části, kde se nachází zelené atrium, pak přiléhá přízemní zasklená lodžie 20 m². Hlavním architektonicko-výtvarným prvkem je půdorysné původní členění prostoru na devět čtvercových částí. Dělení tvoří 4 nosné litinové sloupy uložené na kamenné patky. Na hlavy sloupů je navázán původní klenbový strop. V průběhu přebudování objektu na bytový dům došlo v rámci statického zajištění k vetknutí nových železobetonových pilířů, které nahradily funkci původních litinových.

 

KONCEPT

Zadáním bylo vytvořit reprezentativní vzorkovnu a showroom s nábytkem a interiérovým vybavením a kancelářským zázemím.  Výraz celého prostoru měl korespondovat nejen s linkou nabízeného zboží a produkcí atelieru, ale i s původním prostorem a geniem loci celé oblasti. Rozhodnutí bylo nejít cestou kontrastu a tendenčních řešení, ale cestou nadčasovosti a respektu k původnímu prostoru. V rámci zvětšení užitné plochy jsme navrhli vestavění mezonetové jednotky, pod níž jsme skryli sociální zázemí a sklad. Na samotnou vestavbu jsme navrhli umístění prostoru kanceláře a soukromou zónu. Zamýšlené materiály na rekonstrukci i nové části byla ocel, beton, sklo a dřevěné segmenty. Pro potřeby samotné prodejny jsme navrhli nábytek a vybavení na míru. Samostatnou kapitolou bylo navržení osvětlení prostoru – bylo nutno vymyslet nejen nasvícení jednotlivých produktů, pracovní osvětlení, ale také vyvzorovat množství svítidel ze sortimentu prodejny.  Úkolem bylo také nejen použít materiály, které vystihují tvorbu atelieru, ale zároveň i představit návštěvníkům a klientům konečný výraz realizací ateliéru doplněného právě nabízeným sortimentem.

 

REALIZACE

Po provedení všech EL a VZT činností byla vylita nová podlaha o síle 120 mm, jejíž povrch byl opatřen ochranným nátěrem. Původní štuková omítka, která vykazovala nejen stopu času, ale i mnohá poškození, byla pouze zakonzervována, tzn. mechanicky očištěna a napenetrována. Na obvodovou stěnu, která přiléhá k vestavbě, byla nanesena omítka nová. Vestavba pak byla vestavěna do prostoru z Porothermu a zaklopena trojitou pochozí OSB deskovou podlahou, uloženou na ocelových IPE profilech. V centrální části prostoru se nachází rozměrný dutý pilíř, ve kterém jsou vedena stoupací potrubí k bytům ve 2. NP. Tento sloup byl obložen čtyřmi rozdílnými typy dřevěné podlahové krytiny, které atelier nabízí. Dveře, resp. francouzská okna zůstala původní z doby rekonstrukce v roce 2009. V rámci zachování celkového industriálního výrazu bylo osazeno ocelové schodiště a jako zábradlí vestavby použito bezpečnostní kalené čiré sklo. Dveře do skladu a do sociálního zázemí byly opatřeny betonovou dekorativní stěrkou, která je aplikována také na všech čtyřech stěnách vestavby. Nově vzniklé sociální zázemí bylo také pojato jako vzorkovna. Na stěnách se nachází stěrky a pro zakrytí podhledu a nasvícení prostoru byla použita barrisolová folie. Vybavení jako úložné skříně, pracovní stoly apod. bylo provedeno na míru stolařskou firmou. Recepční bar, který výrazně rozděluje prostor na klientskou a pracovní zónu, je vytvořen ve vlastní výrobě z ocelového plechu a obložen masívní rustikální podlahovinou. K nasvícení prostoru a vyvzorování svítidel jsme navrhli nosnou rampu vyrobenou z rezavých kari sítí, která byla zavěšena metr pod klenbový podhled. Ostatní zařízení showroomu jako jednací stoly, sedací nábytek apod. je tvořen přímo nabízeným sortimentem prodejny Vladan Běhal Design.


 

Fotogalerie

Původní stav

Napište nám, zavolejte, nebo se zastavte na kávu.

atelier@behaldesign.cz | 777 590 005