dolů

Náš známý zákazník je milovník hor a přírody. Již roky vlastní menší rekreační domek s pozemkem v obci Třemešek blízko Oskavy. Kraj v podhůří Jeseníků, jižní cíp sudetské oblasti. Má k tomuto místu citový vztah a tak přikoupil i několik okolních pozemků. Po čase už byl domek malý, takže jsme dostali za úkol ho rozšířit a zrekonstruovat. Hezká práce. Jenže nároky majitele jsou velké a domek malý. Takže rekonstrukci musíme udělat od podlahy, a to doslova. Dojde k posílení základů a jejich dobudování. Dům potom musíme výrazně rozšířit tak, aby vznikl uvnitř plnohodnotný prostor. Obytné podkroví bude otevřené do krovu a nadezděním věnce zvětšíme jeho objem tak, aby měl dům čtyři plnohodnotné ložnice. Technické zázemí, sklady a dílna budou v části podzemního podlaží. Do jeho druhé části jsme umístili saunu s odpočívárnou a sprchou. Nejdůležitější částí domu je prostorná kuchyň s jídelnou, která je v blízkosti rozměrné pece. Ta bude tvořit srdce celého domu a odkazuje na časy dávno minulé. Celý interiér jsme ladili tak, aby působil atmosférou chalupy, ale bez přehnaných historismů. Usazení stavby ve svažitém terénu ponecháme. Navíc se ale kolem domu rozběhnou obytné terasy tak, aby si obyvatelé mohli naplno užít krásné výhledy a radost z pocitu být obklopen přírodou. Pod domem v terénním zlomu bude ještě zbudována odpočívárna a venkovní posezení s ohništěm. Architektura nového stavení zcela jasně odkazuje na sudetské tvarosloví původní zástavby, která se v
okolí místy objevuje. Dům na sebe nemá upozorńovat, naopak. Proto použijeme ruční štukovou omítku a dřevo. Čelní terasu vynese masívní zeď, vystavěná z místního kamene. Ale abychom ukázali, že stavba bude soudobá, bude zastřešení boční terasy provedeno v přísně geometrickém tvaru. Sestava dvou cortenových plochých kvádrů přímo nalehne na ručně hlazenou štukovou omítku domu.
Ať mají ovce v okolí o čem přemýšlet........
 

Výkresy

Původní stav

Napište nám, zavolejte, nebo se zastavte na kávu.

atelier@behaldesign.cz | 777 590 005