dolů

AUTORSKÁ ZPRÁVA 

Velkorysý pozemek, velkorysý investor a velkorysé zadání. Máme navrhnout rodinnou vilu. Dostali jsme volnou ruku - 

investor zná naši práci a oceňuje ji. 

Rozsáhlý pozemek je v poměrně svažitém terénu a je krásně orientován západní stranou směrem dolů. Okolní 

zástavbu tvoří také rodinné vily. Dům má být sebevědomý, ale ne arogantní. Tento záměr umocníme jeho citlivým 

usazením do terénu, které je klíčové. Stavba by neměla trčet z horizontu ven, ale ani být utopená. Zvolili jsme 

jednoduché geometrické řešení dvou na sobě ležících kvádrů, z nichž spodní plní společenskou a technickou roli, 

v horním jsou umístěny ložnice. Obě podlaží mají lichoběžníkový tvar. Pro ideální výhled, který majitel mnohokrát 

akcentoval, jsme si museli „dojít” natočením obou prosklených čelních fasád směrem k městu. Spodní kvádr má 

směrem ze svahu z poloviny prosklenou fasádu, která maximálně otevírá výhledy. Opačná část je zahrnuta násypem 

a porostlá trávou. Dům tak vyrůstá ze svahu a otevírá se druhou stranou do prostoru. 

Abychom ještě více umocnili zasazení stavby do terénu, provedli jsme horní blok domu z hrubého betonu, který má 

ponechanou strukturu dřevěného bednění. Obě kratší strany kvádru jsou po celé své ploše prosklené. Umocňují tak 

pocit intimity horního podlaží a jeho sevřený tvar a zároveň poskytují opět velkorysé výhledy. 

Součástí zadání majitele byl i požadavek na odclonění domu od horní části pozemku, kde je příjezdová cesta 

a sousední domy. Proto se po příjezdu k domu objeví cortenová stěna po celém objemu zadní fasády, která vyrůstá 

ze zeleného valu. Všechny dveře jsou také cortenové, aby byl dojem z neproniknutelné stěny umocněn. Vše se bude 

odehrávat až za ní, po vstupu dovnitř. 

Hned ve vstupní hale je navržen překvapivě velký světlík, který přes zelenou střechu vnáší do interiéru denní světlo, 

a kónický tvar chodby vtáhne návštěvníka dovnitř do interiéru a provede jeho pohled přes celou hloubku až 

k výhledu ven. Vpravo se nachází technické zázemí a garáže, vlevo potom zábavní zóna s kinem, vinotékou a lobby. 

Rozsáhlý společenský prostor a kuchyň leží potom podél skleněné fasády. Ta je z velké části otevíratelná a vede 

na terasu, která je přirozeně krytá přesahem horního patra. Na terase nalezneme kromě posezení i zapuštěnou vanu 

jacuzzi. 

Jednoramenné schodiště je celé prosvětleno velkým světlíkem situovaným přímo nad ním, světlo prostupuje celou 

střední částí domu. Ve druhém patře jsou navrženy ložnice dětí a zázemí rodičů s velkorysou šatnou a koupelnou 

s volně stojící vanou, která má také panoramatický výhled. 

Materiálově celý dům propojíme. Vtažením cortenu a betonu dovnitř na stěny a nábytek umocníme celistvost 

a velkorysé rozměry stavby. Navíc tak jasně podpoříme svůj koncept maximální jednoduchosti prostorů, které pro 

své zákazníky tvoříme.

Výkresy

Napište nám, zavolejte, nebo se zastavte na kávu.

atelier@behaldesign.cz | 777 590 005